შესაძლებელია, რომ ჩემი კომპანია იყოს აკრედიტებული EPC-ს შესრულებისთვის, ან გათბობისა და კონდიცირების სისტემათა ინსპექტირებისთვის?

არა, MoESD არ დაარეგისტრირებს კომპანიებს შენობების EPC ექსპერტებად, ან გათბობისა და კონდიცირების სისტემათა ინსპექტორებად. თუ თქვენს კომპანიას სურს EPC-ს შესრულების,…

არა, MoESD არ დაარეგისტრირებს კომპანიებს შენობების EPC ექსპერტებად, ან გათბობისა და კონდიცირების სისტემათა ინსპექტორებად. თუ თქვენს კომპანიას სურს  EPC-ს შესრულების, ან სხვა ინსპექციის სერვისის შეთავაზება, საჭიროა MoESD-ს მიერ მართული ეროვნულ აღრიცხვაზე რეგისტრირებული ერთი ან რამდენიმე EPC ექსპერტებისა ან ინსპექტორების დაქირავება.

როგორ ვისწავლო შესრულების დეკლარაციის შექმნა?

წარმადობის დეკლარაციის შესადგენად, ავტორიზებული სასწავლო კურსის გავლა და გამოცდის ჩაბარება საჭირო არ არის, პროგრამა GEECB გამოიყენება მხოლოდ შესაბამისობის დეკლარაციის შესადგენად,…

წარმადობის დეკლარაციის შესადგენად, ავტორიზებული სასწავლო კურსის გავლა და გამოცდის ჩაბარება საჭირო არ არის,   პროგრამა GEECB  გამოიყენება მხოლოდ შესაბამისობის დეკლარაციის შესადგენად, ვინაიდან მონაცემთა შეყვანა გამარტივებული პრინციპით ხდება. MoESD და GOPA გთავაზობთ უფასო მოკლევადიან სასწავლო სესიებს 2023 წლის ივნისიდან დეკემბრამდე.