საკონტაქტო პირის მონაცემები რო მოგ წეროთ , მპნაცემების შევსებასთან დაკავშირებითკითხვის შემთხვევაში

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. მისამართი: საქართველო, 0114, თბილისი, სანაპიროს ქუჩა N2. თბილისი 0114 საქართველო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. მისამართი: საქართველო, 0114, თბილისი, სანაპიროს ქუჩა N2. თბილისი 0114 საქართველო